Under dessa tider, när vi inte får samlas fler än 50 personer i samma lokal, så blir det ibland aktuellt 
att i förväg veta hur många som vill närvara vid begravningsakten. 

Om det står i annonsen att du måste anmäla din närvaro på begravningsakten eller minnesstunden,
 så gör du det här under. Var noga med att du väljer rätt knapp.