Andra kontaktmöjligheter

Har du ingen närstående att prata med, finns det andra som är beredda att stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Telefonnummer till din församling och till ”jourhavande” finns i telefonkatalogen eller t. ex. eniro.se.
Det finns också olika stödföreningar som en kurator till exempel kan ge dig närmare information om.

Kontakt med sjukhuskyrkan

0910-77 10 00 (Lasarettets växel)