Restriktioner i Corona-tider

Det finns goda möjligheter till både planering och begravningsceremoni trots restriktioner:


Enligt regeringsbeslut i november 2020 är maxantalet för deltagare vid begravningsceremonier 20 personer exklusive personal. 
Enligt regeringsbeslut den 8/1 2021 är maxantalet vid minnesstunder 8 personer.

Vill du besöka oss? Vi erbjuder video och telefonmöte. Om du vill besöka oss i våra lokaler är maxantalet tre symtomfria personer i varje sällskap.

För begravningsceremonin erbjuder vi direktsändning över internet så att alla som vill kan delta.