Begravning med kista eller urna

Begravning med kista

Begravningsakt med kista och jordbegravning är det traditionella sättet att begravas. Då har man 30 dagar att förhålla sig till för att ordna begravningsakt och gravsättning av kistan.

Begravningsakt med kista kan ske enligt Svenska kyrkans eller att trossamfunds ordning eller som en borgerlig begravning. Platsen är ofta i kapell eller kyrka men kan även vara på annan plats som t ex utomhus, hemma eller på kyrkogården. Eller annan lokal där det är praktiskt möjligt.

Vid en jordbegravning sänks kistan i graven direkt efter begravningen. När bärarna bär kistan ut på kyrkogården till gravplatsen under klockringning blir det en högtidlig avslutning på begravningsgudstjänsten. När kistan är på plats vid graven placeras den på remmar och sänks sakta ner i graven. Efter att kistan sänkts tas ett sista avsked av den döde genom att begravningsgästerna lämnar sina handblommor och till sist lyser prästen frid över graven.

Ett annat alternativ som har blivit vanligare idag vid jordbegravning är att hela begravningsgudstjänsten/ceremonin hålls i kyrkan eller kapellet. Sen överlämnar anhöriga till personalen på kyrkogårdsförvaltningen att gravsätta kistan. Gravsättningen sker direkt efter ceremonin eller någon dag senare.

Hos oss på begravningsbyrån får ni hjälp med att planera begravningsakten med kista så att det passar era önskemål. Möjligheterna är många. Kontakta oss så berättar vi mer.

Begravning med urna

Akt med urna har blivit ett alternativ till den klassiska begravningen med kista.

En fördel är att det kan öka friheten över var och när man kan arrangera en ceremoni, då man kan bära med sig en urna i princip var som helst. Om den avlidne ska gravsättas i en urngrav så kan gravsättningen ske i direkt anslutning till begravningsakten.

Akt med urna även kallad begravning med urna, kan ske som en borgerlig begravning i ett kapell eller på valfri plats t ex i hemmet, trädgården eller annan lokal. Akten kan också ske i svenska kyrkans ordning, borgerlig eller annat trossamfunds ordning. Detta efter samråd med begravningsbyrån och tjänstgörande präst eller officiant.

En anledning att välja akt med urna kan vara att man inte hinner ordna begravningen inom de lagstadgade 30 dagarna. Man kan då välja att låta kremeringen ske först och sedan ordna en akt med urnan senare. Då är ramen att man ska ha hållit akten och gravsatt urnan inom ett år.

Viktigt att känna till och en erfarenhet vi har i branschen och vad studier också visar, är att det finns ett stort psykologiskt och känslomässigt värde i att man tar avsked av den fysiska kroppen. Det kan man göra på två sätt, antingen ett avsked innan kremeringen eller att man har begravning med kista. Detta är viktigt för att vi människor ska förstå att dödsfallet verkligen har inträffat.Hos oss på begravningsbyrån får ni hjälp med att planera begravningen med urna så att det passar era önskemål. Möjligheterna är många.
Kontakta oss så berättar vi mer.