Dokumentbevakning - bevaka dina viktiga dokument

Att förvara testamente, Livsarkiv och gåvobrev på ett säkert ställe är självklart. Men lika viktigt är att de kommer fram då någon avlider.
Därför erbjuder den vi på Skellefteå Begravningsbyrå bevakning av viktiga dokument via vår tjänst Dokumentbevakning. 

Förvaring och bevakning av ett Livsarkiv är kostnadsfritt, för övriga dokument tillkommer en avgift på 1450:--.


Så här går det till:
Du har ett testamente eller har för avsikt att upprätta ett.
Det upprättas en depå i ditt namn. Där sparas en digital kopia av originaldokumentet. 
Originalet förvarar Skellefteå Begravningsbyrå säkert åt dig.
Via Skatteverket får vi varje vecka uppgifter om vilka som har avlidit. 
När vi får träff på en depå så kontaktar vi de anhöriga.