Andra kontaktmöjligheter

Har du ingen närstående att prata med, finns det andra som är beredda att stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Telefonnummer till din församling och till ”jourhavande” finns på hitta. Det finns också olika stödföreningar som en kurator till exempel kan ge dig närmare information om.

Här är några tips om stödföreningar:
Vi som mist någon mitt i livet – www.vimil.se
För dig som är närstående till någon som tagit sitt liv – www.spes.se

Kontakt med sjukhuskyrkan

090 785 00 00 (Skellefteå Lasarett växel)